SOMA logoSOMA Scandinavia


Psykedelisk psykoterapi


hos SOMA's erfarne og veluddannede behandlere

SOMA Scandinavia er en af pionererne indenfor psykedelisk psykoterapi i Danmark. Vores terapeuter har specialiserede videreuddannelser i terapi med psykedeliske stoffer. Vi tilbyder kun længerevarende terapeutiske forløb, fordi vores årelange erfaring viser, at dette er en forudsætning for at skabe dybtgående og varige livsforandringer for vores klienter.

Stacks Image 3526
Psykedelisk psykoterapi er kombinationen af psykedelisk medicin og en særligt specialiseret form for psykoterapi. På nogle få sessioner kan du opnå resultater, som det ville tage år at opnå med andre terapiformer.
 
at gøre status over dit livsforløb, dine relationer og dine livsmål
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
stoppe vanemæssige tanke- og adfærdsmønstre, der blokerer din livsudfoldelse
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
finde retningen, viljen og den psykiske energi til at forny dit liv - uanset om du er ung eller gammel
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
forstå og nytolke sin egen livshistorie lige fra den tidlige barndom og give sit liv en ny retning frigjort fra årtiers begrænsende selvforståelse og handlemønstre
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Denne webside informerer bl.a. om
 
Hvem kan have udbytte af psykedelisk terapi?
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Hvordan foregår psykedelisk terapi i praksis?
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
MDMA, psilocybin og andre typer af psykedelisk medicin
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
En samfundsmæssig perspektivering af psykedelisk psykoterapi
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Talrige forskningsprojekter ved universiteter og hospitaler over hele verden har vist, at psykedelisk terapi kan behandle bl.a.
 
Depression, stress og udbrændthed
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Angst
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
PTSD, herunder traumer fra vold, overgreb og andre voldsomme begivenheder
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Misbrug af alkohol, kokain og andre rusmidler
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
OCD (tvangstanker og -handlinger)
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Palliativ behandling af kræftpatienter med eksistentiel angst og depression
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Forny dit liv med psykedelisk terapi

Oplever du, at dine forventninger til livet reelt er gået næsten i stå. Kærlighedsliv, forholdet til børn / forældre, venskaber, socialt liv, arbejde, følelsesliv, spirituel udvikling, livshåb fortsætter forudsigeligt år efter år. For de fleste er det uhyre vanskeligt at finde nye veje til at skabe ægte og meningsfulde ændringer i sit liv.
Den psykedeliske terapi kan give dig en helt direkte selvindsigt i nogle af de skjulte faktorer i dit ubevidste sind, som normalt blokerer dig fra at skabe forandringer i din livssituation. Den frigør dig fra de psykologiske bånd fra din fortid. Du får inspiration og ressourcer til at træffe nye livsvalg og bevæge dit liv ind i nye baner. Den psykedeliske terapi kan give dig retningen, indsigterne og viljen til at starte på en ny fase i dit liv. Også selv om du allerede har nået pensionsalderen.

Du bliver guidet ind i en direkte adgang til underbevidstheden

Psykedelisk medicin er bevidsthedsudvidende. Du kan udforske og bearbejde materiale fra underbevidstheden, som ellers kan være utilgængeligt for din bevidsthed. Resultaterne kommer på overraskende kort tid - langt hurtigere og mere dybtgående end de fleste former for samtaleterapi eller medicinsk behandling.
Stort set alle mennesker bærer op skjulte traumer fra deres helt tidlige barndom og ungdom. De indskrænker vores handlemuligheder, funktionsevne og generelle livsglæde … men disse processer er ubevidste hos de fleste mennesker. I psykedelisk terapi kan du helt direkte udforske og neutralisere disse tidlige traumer og andre dybtliggende årsager til dine psykiske problemstillinger.
 
Forløbet er relativt kortvarigt, typisk 4 måneder.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Psykedelisk terapi giver stort set aldrig bivirkninger eller en forværring af en evt. psykiske lidelse.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Du bliver ikke afhængig af psykedelisk medicin. Det er ikke medicin som du skal tage til daglig.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Du har kontakt med terapeuten hver uge i hele behandlingsforløbet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Psilocybin kan gøre hjernen sundere

Psykedelisk terapi fungerer ikke kun på et psykologisk niveau. Det forandrer på hjernens nervebaner. Overalt i verden er der gang i forskning omkring virkningerne af psykedelisk medicin i hjernen - også i Danmark.
NEUROPLASTICITET Tidligere troede man, at der ikke blev lavet nye nerveceller i hjernen hos voksne mennesker. Det har nu vist sig, at vi livet igennem kan skaber nye hjerneceller og nerveforbindelser i hjernen. Psykedelisk medicin stimulerer udviklingen af nye nerveceller i hjernen og skaber nye synaptiske forbindelser mellem hjernecellerne.
Den hidtidige forskning tyder også på, at psykedelisk medicin kan reparere svækkede celler og nerveforbindelser i hjernen. Desuden kan psykedelisk medicin f.eks. dæmpe aktiviteten i de dele af hjernen, der bidrager til oplevelsen af angst. Klienter med depression kan opleve, at deres endeløse, gentagne negative tankermønstre bliver dæmpet eller stopper.
[Psykedelisk medicin skaber en tilstand af …] “neural hyper-plasticitet [i hjernen], der muliggør en hurtig og dyb læring, som kan understøtte en psykologisk transformation” (Brouwer & Carhart-Harris: Pivotal mental states, Dec 2020).
Stacks Image 3148

Grafisk fremstilling af hjernescanninger, som sammenligner hjerneaktiviteten med hhv. inaktiv placebo-medicin og psilocybin (en psykedelisk medicin).
Psilocybin etablerer forbindelser på kryds og tværs i hjernen mellem dele af hjernen, som normalt ikke er funktionelt forbundne.

Model fra Imperial College London Centre for Psychedelic Research. Se desuden f.eks. undersøgelsen foretaget af en stor, tværfaglig forskergruppe fra University of California: Ly et al., 2018, Psychedelics Promote Structural and Functional Neural Plasticity, Cell Rep., 2018 June 12; 23(11): 3170–3182.
Stacks Image 2871

SOMA SCANDINAVIA


En forening til udbredelse af kendskabet til psykedelisk psykoterapi

ObscureMyEmail